Menu
  • Modsaica
  • Frida Kahlo
  • Frida Kahlo
  • Frida Kahlo
  • Frida Kahlo
  • Frida Kahlo

Mosaic’s by Maude Lemaire. Frida Kahlo 2016

Modsaica Fida Kahlo glass mosaic portrait 2016Frida Kahlo Modsaica glass mosaic portraitFrida Kahlo glass mosaic portrait 2016Frida Kahlo mosaic glass mosaic portrait 2016Frida Kahlo mosaic glass mosaic portrait 2016Frida Kahlo modsaica  glass mosaic close-up